آبیاری سنگین زمستانه

images (1)

در پاییز و زمستان که نیاز آبی درختان کمتر می شود و درختان در خواب هستند یکی از مهم ترین کارها آبیاری سنگین می باشد

قبل از اقدام به دادن آب سنگین ، بهتر است زمین شخم زده شود.

استفاده از ریپر برای شخم زدن در این زمان باعث می شود که پستی و بلندی هم در خاک ایجاد نشود، ضمن اینکه  شوری زمینی که با ریپر به اندازه 30 سانتی متر خاکش شکافته شده است، بعد از آب سنگین 50 % نسبت به زمین شخم نخورده کاهش می یابد.

شخم زدن قبل از آب سنگین مخصوصا برای مناطقی که حجم آب کم است، خیلی موثر می باشد.

باغداران معمولا نسبت آب تابستان و زمستان را یکسان در نظر می گیرند ولی بایستی این برنامه آبیاری عوض شود.

یعنی در تابستان که هوا گرم است و نیاز آبی درختان بالا است دوره های آبیاری کوتاه  و نزدیک به هم باشند، آبیاری سبک انجام شود که این مساله باعث تجمع شوری در منطقه ریشه می شود، لازم است با یک یا دو نوبت آبیاری سنگن زمستانه، شوری از دسترس ریشه خارج شود.

مثلا اگر در تابستان با 12 ساعت آب، 400 قصب زمین را آب می دادیم، در زمستان بهتر است این 12 ساعت آب را در 200 قصب زمین اعمال نماییم با این کار علاوه بر شستن شوری و خروج نمک از ناحیه ی توسعه ریشه، ذخیره آبی قوی هم در زیر ریشه ها ایجاد می شود که در فصل گرم می تواند نیاز آبی درخت را تامین نماید. یعنی در فصول گرم آب از طبقات پایین به سمت بالا و ریشه حرکت می کند و ریشه را سیراب می نماید.

مشاهده شده است در باغاتی که آبشویی سنگین زمستانه حذف شده است، در تابستان درختان خیلی سریع تشنه می شوند و حاشیه برگ آنها می سوزد.

لازم به یادآوری است که آبشویی سنگین زمستانه هم در خاکهای شور و هم در خاکهای شیرین ضرورت دارد.

کاوان، سبزتر از همیشه…

کاوان، کود، کرمان، خاک، آبشویی، زمستان، پاییز، آبشویی سنگین، پسته، کاوان4، کرمان، زراعی، باغی، گلخانه ، اصلاح ، اصلاح خاک، اصلاح کننده خاک،