افزایش عملکرد خرما

KHORMA2

در حال حاضر خرمای جهان بطور عمده در خاورمیانه تولید میگردد. کشورهای مصر، ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پاکستان  پنج کشور برتر تولید کننده خرمای جهان میباشند و کشورهای الجزایر و عراق در رتبه بعدی قرار دارند.

در کشورمان ایران، وقوع خشکسالی های پی درپی در نتیجه تغییرات اقلیمی، کاهش کمیت و کیفیت منابع آب در اثر افزایش برداشت از رودخانه ها و منابع آب، ساخت سدهای متعدد، همچنين تخلیه بی رویه فاضلاب های شهری و صنعتی و زهاب های کشاورزی به داخل رودخانه ها و مسائلی از این دست، مشکلات عدیده و وضعیت بغرنجی را برای کشاورزی و محيط زيست به وجود آورده است.

متناسب با کاهش کیفیت آب، کیفیت خاک تحت تاثیر قرار گرفته است. مقادير بالاي شوري و SAR ، اثر خود را به صورت افت محصول گاه بين 10 تا 50 درصد و در مواردي توقف رشد رويشي و زايشي و از بين رفتن درخت نشان داده اند.

شوری خاک شوری آب درصد محصول
4 2.7 100
6.8 4.5 90
1 7.3 75
18 12 50
32 21 0

 

این امر منجر شده است که عملکرد باغات ایران در مقایسه با سایر کشورها، نسبت به سطح زیرکشت بالایی که دارد در جایگاه مناسبی قرار نگیرد.

توصیه های زیر می توانند در جهت کاهش این اثرات موثر واقع شوند:

  • اضافه کردن ماده آلی باکیفیت به خاک: مواد آلی، منجر به بهبود ساختار فیزیکی و شیمیایی خاک میشوند. بدین ترتیب خاک آب و رطوبت بیشتری در خود نگهداری میکند. همچنین افزایش میزان تخلخل خاک، اکسیژن بیشتری در اختیار ریشه های جانبی قرار میدهد. همچنین هیومیک اسید با خاصیت کلات کنندگی و هوشمندی که دارد، پس از جذب عناصر و مواد مغذی، آنها را به سمت ریشه ها می برد و اتلاف انرژی درخت برای کشیده شدن و بدست آوردن رطوبت و آب جلوگیری میکند.

 

  • میانه کاری: با گیاهانی مانند یونجه، سورگوم، حنا با کاهش دمای سطح خاک، ریشه ها را از تنش گرما محفوظ میدارند و نیز با کاهش تبخیر، موجب نگهداشت رطوبت در خاک نیز میشوند.

 

  • آبشویی: آبیاری سنگین منجر به شسته شدن املاح از اطراف ریشه ها میگردد و بستر را برای جذب بهتر مواد مغذی خاک فراهم میکند.

کاوان 2 دارای 35% ماده آلی که حاوی هیومیک اسید و نیز عناصر ماکرو میباشد. کاوان 2 به صورت شیار کود به مصرف میرسد. کاوان 2 با داشتن مولکول هوشمند هیومیک اسید مواد مغذی خاک را که به صورت منفعل اطراف ریشه ها حضور دارند به مصرف نخل میرساند.

هیومیک اسید موجود در کود کاوان 2 ظرفیت نگهداری آب توسط خاک را افزایش میدهد.

کاوان 10 اختصاصی ، حاوی عناصر میکرو آهن، روی، مس، مولیبدن، منیزیم و منگنز منجر به افزایش کیفیت خرما و عملکرد باغ میشود.

این کود نیز به صورت شیار کود به همراه مواد آلی قابل استفاده است.

مجموعه ی کاوان با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و خاک مناطق خرماخیز، فرمول اختصاصی کاوان 2 + کاوان 10 را جهت افزایش کیفیت و کمیت باغ خرما توصیه می کند.

کاوان ، سبزتر از همیشه…

کود کاوان، کود ، کرمان ، کاوان2 ، کاوان10 ، خرما ، بم ، کهنوج ، سیستان و بلوچستان ، خوزستان ، بوشهر ، فارس ، شرق کرمان ، جنوب کرمان ، نخل ، نخیلات