سیاه شدن مغز گردو و دلایل آن

گردو=

💧آبیاری بیش از حد و نیز تراکم بالای درختان در باغ باعث افزایش رطوبت و بروز مشکلات باکتریایی در باغ می شود که در نهایت منجر به سیاه شدن مغز گردو می شود.

✅استفاده از ترکیبات مسی در کنترل مشکلات باکتریایی موثر می باشد.

☀در ارقام زود رس به دلیل مواجه شدن با گرمای شدید تابستان بسیار سریع مغز سیاه می شود.

✅استفاده از ارقام‌ متحمل به گرما توصیه می شود.

✅تغذیه مناسب و استفاده متعادل از عناصر غذایی حاوی پتاسیم و نیز عناصر ریز مغذی در کنترل سیاه شدن مغز گردو موثر است.

🔹کم آبی در مواقع گرم و خشک تابستان نیز این عارضه را تشدید می کند.

🔹تاخیر در برداشت نیز در سیاه شدن و کاهش بازار پسندی گردو موثر است.

🔹زمانی که ۷۰ تا ۸۰ درصد پوست گردو ترک برداشت بایستی برداشت انجام شود.

🔹در نهایت رعایت تدابیر بهداشتی در باغ شامل: ضدعفونی کردن ادوات هرس و نیز هرس برگ ها و شاخه های بیمار و از بین بردن آنها در کاهش این عارضه موثر است.

 

🔶  آیا میدانید ریختن نمک پای درختان گردو هیچ تاثیری در سفید شدن مغز گردو ندارد؟

⚡نمک خوراکی از عناصر کلر و سدیم تشکیل شده که هر دو ماده برای درختان گردو  مضر میباشند.

❌ شور شدن خاک باعث کاهش جذب آب و کودهای مفید مانند روی، آهن، بر ، مس و…. میشود.

❌  نمک پس از اینکه توسط ریشه گیاه جذب شد به سلولهای گیاهی صدمه میزند، حاشیه برگها سوخته شده و برگها میریزند.

❌  شوری خاک منجربه پیری زودرس درختان و کاهش میوه شده و درخت را درمقابل حمله آفات و بیماریها ضعیف میکند.

 

کاوان ، کاوان 2 ، کاوان 10 ، کاوان 12 ،کاوان 1 ، کاوان سبزتر از همیشه ، کود ، گردو ، سفید شدن گردو ، سیاه شدن گردو ، کود شیمیایی ، کود آلی ، کشاورزی ، باغ ،