عارضه لکه پوست استخوانی پسته

لکه پوست استخوانی پسته

معرفی عارضه لکه پوست استخوانی پسته:

کلسیم برای استحکام پوسته استخوانی و خوش رویت شدن محصول پسته بسیار موثر است. تأمین کلسیم یک کار زمان بر می­باشد و بایستی به عبارتی قلک کلسیم خاک را پر نگه داریم. عنصر کلسیم مثل بقیه عناصر نیست که بتوان با یک نوبت محلولپاشی نتیجه گرفت.

عارضه لکه پوست استخوانی در اثر کمبود کلسیم صورت می­گیرد، از آنجایی که کلسیم در گیاه یک عنصر کم تحرک می­باشد و زمانی تعریق و تعرق در گیاه صورت بگیرد درون گیاه حرکت می­کند و به میوه می­رسد، لذا در صورت وجود ابر و رطوبت کمبود کلسیم بیشتر شده و کلسیم کافی به میوه نمی­رسد و در هوای ابری این عارضه تشدید می­شود.

خسارت وعلائم آن:

خسارت عارضه لکه پوست استخوانی بدین صورت می­باشد که دانه­ های پسته اگر در مرحله عدسی تا لوبیایی باشند با کاهش استحکام دیواره سلولی، دانه ها از نوک میوه شروع به لهیدگی می­کنند و در نهایت سیاه شده و از بین خواهند رفت.

در مواردی که کمبود کلسیم شدید باشد در زمانی که پوسته استخوانی تشکیل شده از نوک شروع به لهیدگی های مواج با رنگ قهوه ای  می­کنند و به دانه ها خسارت وارد می­شود.

کنترل:

استفاده مدیریت شده از کودهای کلسیمی در زمان های مناسب برای پر نگاه داشتن قلک کلسیم:

  1. استفاده از کود نیترات کلسیم کاوان کاوان 13 – نیترات کلسیم بعد از برداشت.
  2. مدیریت شوری و استفاده از کود اصلاح کننده و تقویت کننده خاک (کاوان 4).کاوان 4 – اصلاح کننده و تقویت کننده خاک
  3. استفاده از کود نیترات کلسیم کاوان اواخر اسفند تا اواسط اردبیهشت ماه همراه آب آبیاری.
  4. محلول پاشی کلات کلسیم کاوان کاوان 9 – کلسیم کلاته از زمانی دانه­ های پسته در حالت ارزنی هستند تا قبل از کامل شدن شکل میوه و یا قبل از استخوانی شدن دانه ­ها (محلول پاشی در هوای ابری توصیه نمی­شود).
  5. قطع آبیاری از نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد ماه در باغ­هایی که رقم اکبری است، دور آبیاری بالای یک ماه نیست، رشد رویشی خوب و تغذیه خوبی شده اند و همچنین زمان گرفتن آب دست خود باغدار باشد تا دچار بهم ریختن زمان آبیاری نشود.

 

کاوان، سبزتر از همیشه…