نمایشگاه کشاورزی سبزوار
نمایشگاه برگزاری نمایشگاه کشاورزی در شهرستان سبزوار آبان 1401  [caption id="attachment_5602" align="alignnone"...
ادامه مطلب
برگزاری نمایشگاه کشاورزی در شهرستان بجنورد
برگزاری نمایشگاه کشاورزی آبان 1401 شهرستان بجنورد   [caption id="attachment_5609" align="alignnone"...
ادامه مطلب
خشکیدگی خوشه خرما Bunch Fading Disorder
خشکیدگی خوشه خرما (Bunch Fading Disorder)   معرفی عارضه خشکیدگی خوشه خرما: خشکیدگی خوشه خرما...
ادامه مطلب
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی _کرمان
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی _کرمان آبان 1401 [caption id="attachment_5579" align="alignnone"...
ادامه مطلب
اولین گزارش کنه Schizotetranychus ugarovi در ایران (مقاله)
مقاله: اولین گزارش کنه  Schizotetranychus ugarovi در ایران از روی گیاه خارشتر، این گونه برای اولین...
ادامه مطلب
راهنمای کامل پرورش خرما (کتاب)
کتاب: راهنمای کامل پرورش خرما تالیف: بتول محمدی به کوشش واحد تحقیقات و نوآوری کاوان- اندیشه سبز...
ادامه مطلب
اسید هیومیک (Humic acid)
اسید هیومیک (Humic acid): به‌طور کلی مواد هیومیکی از سه بخش : 1. هیومیک‌اسید (در مواد قلیایی محلول...
ادامه مطلب
مدیریت باغ پسته در چهار فصل (کتاب)
کتاب: مدیریت باغ پسته در چهار فصل (تجربیات میدانی و اصول علمی متناسب با پسته ایران) نویسندگان:...
ادامه مطلب
نمایشگاه کشاورزی خوشاب (خراسان رضوی)
نمایشگاه کشاورزی برگزاری نمایشگاه کشاورزی در شهرستان خوشاب (خراسان رضوی) [caption id="attachment_5527"...
ادامه مطلب
اصلاح خاک باغات پسته
اصلاح خاک باغات پسته: با توجه به اینکه شرایط آب وهوا تغییر کرده و آب­های زیر زمینی در خیلی از مناطق...
ادامه مطلب