آبیاری سنگین زمستانه
در پاییز و زمستان که نیاز آبی درختان کمتر می شود و درختان در خواب هستند یکی از مهم ترین کارها آبیاری...
ادامه مطلب
داستان هیومیک اسید و فسفر
  یکی از شگفتیهای هیومیک اسید جذب موثر عناصر غذایی است. در اکثر خاکها قابلیت استفاده ی کم...
ادامه مطلب
ماده آلی خاک
ماده آلی خاك چیست؟ خاك از چهار قسمت تشکیل شده است. 1- ماده معدنی 2- ماده آلی 3- آب و 4-هوا. ماده...
ادامه مطلب
تغذیه بعد از برداشت
برای دانستن این موضوع که چرا باید بعد از برداشت باز هم به فعالیت هایمان در باغ ادامه دهیم و درخت را مورد...
ادامه مطلب