هرس و تربیت

WhatsApp Image 2021-02-04 at 09.46.03 (1)

یک هرس خوب می تواند به اندازه یک تغذیه خوب در افزایش عملکرد موثر باشد.

هرس را باید برای افزایش عملکرد انجام داد و نه عبور و مرور ادوات و…

در زمان هرس نباید هیچ گونه زائده ای را روی درخت باقی گذاشت زیرا می تواند محل نفوذ قارچ باشد و به درخت آسیب بزند.

هر درخت هرس خاص خودش را دارد حتی هر رقم از یک نوع درخت.

مثلا رقم فندقی در پسته بهتر است مقداری ترچینی باشد، زیرا یک شوک به درخت وارد می کند و منجر به شاخه زایی و ترکه زنی می شود و زمانی که در رقم فندقی هرس خشکه چینی باشد، درخت را تحریک میکند که خشک بماند و حذف شاخه های سیاه و تنه های آسیب دیده میتواند خیلی کمک کند.

همچنین در سایر ارقام، بایستی رشد درخت را با هرس اصولی به نحوی هدایت کنیم که شاخه ها خیلی زیاد رو به بالا رشد نکنند زیرا آب و وموادغذایی از ریشه به سمت بالا و در خلاف جهت جاذبه زمین حرکت بایستی حرکت کنند و محصول کمتر و کیفیت پایینتر تولید میکنند.

 

در باغات خرما که هرس سرزنی نداریم و تنها درختی ست که با سرزنی می میرد، حذف پاجوش اهمیت زیادی دارد و میتواند ذخیره غذایی درخت را جهت تولید محصول هدایت کند.

همچنین حذف برگهای خشک و آسیب دیده در خرما، هرس دم خوشه ها بعد از برداشت، خیلی اهمیت دارد.

 

کاوان، سبزتر از همیشه…

 

کاوان، کود، کرمان، کود کاوان، هرس، هرس پسته، پسته، خرما، هرس خرما، تکریب