پسیل پسته

پسیل پسته

مذاکره کاوان با پسیل پسته

نام علمی پسیل پسته (شیره خشک):

Agonoscena pistaciae  (Hemiptera: Psyllidae)

 

معرفی آفات:

آفت درجه یک پسته محسوب می­شود که دارای 6 نسل  در سال می­باشد و سالانه خسارت زیادی را  به اکثر مناطق پسته کاری در ایران وارد می­کند. این آفت دارای 5 سن پورگی است که سنین 1 تا 4 به رنگ زرد مایل به نارنجی هستند اما از لحاظ اندازه متفاوت هستند، پوره سن 5  دارای خطوط سیاه رنگ است.

خسارت وعلائم آن:

این آفت در سطح برگ تخم ریزی کرده تخم ها در ابتدا سفید و در زمان تفریخ (تولد پوره) به رنگ نارنجی می­شوند سپس پوره سن یک ایجاد شده که به حالت خاکشیر در سطح برگ دیده خواهد شد. پوره ها تغذیه کرده و به سنین بالاتر می­روند(تا سن 5). در ادامه با تغذیه از شیره گیاه در سطح برگ باعث ضعف در گیاه می­شود که اگر طغیان کنند و جمعیت زیاد شود منجر به ایجاد شکرک زیادی روی برگ­ها و در سطح زمین خواهد شد که اگر به مرحله ایجاد شکرک برسد منجر به:

 1. برگ ریزی شدید به ویژه در رقم اکبری و احمدآقایی
 2. دیر بیدار شدن درخت در سال بعد
 3. کاهش رشد رویشی در سال بعد
 4. ریزش جوانه­های زایشی
 5. نیم مغزی و دهن­بست زیاد
 6. ضعف عمومی درخت

کنترل:

کنترل شیمیایی توصیه نمی­شود: زیرا ما به دو دلیل نباید با اسلحه سم، وارد جنگ با پسیل شویم:

1. تولید محصول سالم

2. سموم نه تنها جوابگوی این آفت نیستند بلکه منجر به حساس تر کردن و تخم ریزی بیشتر آفت می­شوند.

بهترین راه کنترل این است با بازدید از باغ و مشاهده برگ­ها در زمانی که آفت در مرحله تخم ریزی است یا اینکه جمعیت آن کمتر از 5 پوره به طور میانگین در سطح هر برگ است محلول پاشی انجام شود در این صورت جمعیت پسیل کم خواهد ماند و به مرحله خسارت نخواهد رسید.

در این میان یکی از بهترین ابزار برای کنترل این  آفت استفاده از محلول­های کودی، گوگردی و صابون های کشاورزی( استفاده صابون بیش از دوبار در فصل توصیه نمی­شود) استفاده شود و تا حد امکان از استفاده سموم پرهیز شود. کودهای محلول علاوه بر شستن پوره های سنین پایین و تخم­های این آفت، از طریق برگ جذب می­شوند ودر شادابی درخت موثر می­باشند، حتی آب پاشی شبانه در فصول گرم علاوه بر شستن تخم های آفت برای شادابی درخت بسیار موثر است.

کنترل راحت پسیل با :

 1. میکروکلات کاوان کاوان 7 – میکرو کلات
 2. سیلیکاوان کاوان 16 – سیلیکاوان
 3. کاوان پتاس کاوان 14 – کاوان پتاس (50-0-0)
 4. گوگرد مایع کاوان کاوان 18 – گوگرد مایع
 5. صابون­ کاوان صابون کاوان
 6. شخم زمستانه و بهداشت باغ منجر به کاهش آفت در فصل بعد خواهد شد.

 

کاوان، سبزتر از همیشه…