اردیبهشت 15, 1401

کرم خراط گردو
کرم خراط گردو (پروانه فری یا شب پره پلنگی) نام علمی کرم خراط: Zeuzera pyrina  (Lepidoptera: Cossidae) معرفی...
ادامه مطلب