اخبار و بینش ها

پیوستن به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

تولید محصولات سالم… از آنجا که تمامی محصولات غذایی به کشاورزی وابسته می باشد و سلامت جامعه در گرو تولید محصولات سالم و با کیفیت می باشد، از این رو تهیه محصولات سالم بسیار مهم است. این امر محقق نمی گردد مگر با دقت و توجه در تهیه ی نهاده های کشاورزی. شرکت خدمات حمایتی…

مشاهده مطلب

آبیاری سنگین زمستانه

در پاییز و زمستان که نیاز آبی درختان کمتر می شود و درختان در خواب هستند یکی از مهم ترین کارها آبیاری سنگین می باشد قبل از اقدام به دادن آب سنگین ، بهتر است زمین شخم زده شود. استفاده از ریپر برای شخم زدن در این زمان باعث می شود که پستی و بلندی…

مشاهده مطلب

داستان هیومیک اسید و فسفر

  یکی از شگفتیهای هیومیک اسید جذب موثر عناصر غذایی است. در اکثر خاکها قابلیت استفاده ی کم فسفر از عوامل محدودکننده رشد گیاهان محسوب میشود. اما این به دلیل مقدار کم فسفر خاک نیست بلکه به دلیل واکنشهای پیچیده در خاک است که منجر به تثبیت آن در خاک میگردد. فسفر با کلسیم، منیزیم،…

مشاهده مطلب

ماده آلی خاک

ماده آلی خاك چیست؟ خاك از چهار قسمت تشکیل شده است. 1- ماده معدنی 2- ماده آلی 3- آب و 4-هوا. ماده آلی خاك شامل بقایاي گیاهی و جانوري، سلول و بافت هاي جانداران خاك و مواد حاصل از ریشه و میکروب هایی خاك است. ماده الی خاك با توجه به مراحل مختلف تجزیه قابل…

مشاهده مطلب

تغذیه بعد از برداشت

برای دانستن این موضوع که چرا باید بعد از برداشت باز هم به فعالیت هایمان در باغ ادامه دهیم و درخت را مورد توجه قرار دهیم، بایستی به بررسی ” اول فصل رشد ” بپردازیم. 🌱در اول فصل رشد بخش هوایی درخت شامل برگ ها و بعدا جوانه گل فعالیت خود را با رشد سریع…

مشاهده مطلب