اخبار و بینش ها

توصیه های کاربردی احیای باغات پسته پس از وقوع سیل

از آنجا که در اثر سیل و شرایط ماندابی در باغات، میزان اکسیژن در منطقه ریشه کاهش می یابد بایستی ترتیبی اتخاذ شود تا آبهای سطح باغ تخلیه و به بیرون هدایت شوند. به منظور کاهش خسارات ناشی از سیل موارد زیر توصیه می شود: تخلیه رسوبات گل و لای ناشی از سیل اهمیت دارد،…

مشاهده مطلب

کنترل مگس مینوز برگ

کنترل مگس مینوز برگ نام علمی مگس مینوز برگ: Liriomyza sativae & Liriomyza trifolii (Diptera: Agromyzidae) معرفی آفات: در بين آفات گلخانه ­اي، پس از تريپس، سفيدبالك و كنه­ ها، مگس­ مینوز برگ جزو آفات مهم محصولات گلخانه­ اي محسوب مي­شود، که اگر شرایط محیطی برای این آفت آماده باشد می­تواند تا 100 درصد محصول…

مشاهده مطلب

کنترل کرم سیب

کنترل کرم سیب نام علمی کرم سیب: Cydia pomonella (Lepidoptera: Tortricidae) معرفی آفات: کرم سیب یکی از مهم ترین آفات باغ­های سیب در ایران و جهان است، در ایران کمتر باغ سیبی را می­توان پیدا کرد که مورد حمله این آفت قرار نگرفته باشد، این آفت خسارت بسیار زیادی را وارد می­کند که منجر به…

مشاهده مطلب

کنه های خسارتزا در پسته

نام علمی کنه گالزا پسته: Aceria pistaciae (Acari: Eriophyidae) نام علمی کنه معمولی پسته:  Tenuipalpus granati (Acari: Eriophyidae) نام علمی کنه تار عنکبوتی پسته:Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) معرفی آفت: کنه های پسته در استان سمنان و خراسان خسارت قابل ملاحظه­ ای به درختان وارد می­کنند و اگر کنترل نشوند این خسارت منجر به کاهش عملکرد محصول و…

مشاهده مطلب

کنه زنگ (زنگار) مرکبات

نام علمی کنه زنگ (زنگار) مرکبات: Phyllocoptruta oleivora (Acari: Eriophyidae)   معرفی آفت: در میان کنه های مرکبات، کنه زنگ (زنگار) مرکبات بیشترین گسترش جهانی را دارد و در بیشتر ارقام مرکبات موجب خسارت می­شود، در صورت مساعد بودن شرایط می­تواند کمتر از 10 روز نسل خود را کامل کند و با توجه به شرایط…

مشاهده مطلب

راهکارهای کاهش خسارت نماتد پسته

راهکارهای کاهش خسارت نماتد پسته : نماتد پسته: Nematode نماتدها موجودات بسیار ریزی هستند که با چشم غیر مسلح دیده نمی­شوند این موجودات کرمی شکل هستند و انگل ریشه محسوب می­شوند. نماتدهای خسارتزا در پسته به دوصورت: نماتد مولد غده ریشه که موجب غده و گره در ریشه­ها می­شود Meloidogyne sp. نماتد مولد زخم ریشه…

مشاهده مطلب