اخبار و بینش ها

پروانه چوبخوار پسته

💠 بررسی روند افزایش جمعیت پروانه چوبخوار نشان می دهد این آفت تا اول دهه 1350 آفت مهمی در باغ های پسته نبوده است. ⚡️از یک طرف سیستم تک کشتی پسته توسعه یافت و میزبان و یا میزبان های جانشین برای زنبورپارازیتوئید حذف شد و از طرف دیگر کاربرد وسیع مواد شیمیایی حشره کش در…

مشاهده مطلب

سیاه شدن مغز گردو و دلایل آن

💧آبیاری بیش از حد و نیز تراکم بالای درختان در باغ باعث افزایش رطوبت و بروز مشکلات باکتریایی در باغ می شود که در نهایت منجر به سیاه شدن مغز گردو می شود. ✅استفاده از ترکیبات مسی در کنترل مشکلات باکتریایی موثر می باشد. ☀در ارقام زود رس به دلیل مواجه شدن با گرمای شدید…

مشاهده مطلب

نیاز سرمایی

بعضی درختان میوه در چرخه رشد سالیانه خود به یک دوره سرما نیاز دارند، تا شکوفایی طبیعی جوانه‌ها اتفاق افتد. این سرمای موردنیاز از دو جزء تشکیل می‌شود. 1- دما 2- مدت سرما حداقل زمان لازم برای سرمادهی یک رقم در طی فصل رکود که موجب ازسرگیری رشد طبیعی آن در فصل رویش می‌شود در…

مشاهده مطلب

ساپروتروف ها چه هستند؟

با توجه به نام آن ، ساپرو به معنی پوسیدگی / پوسیده و فیت به معنی گیاهان است. در گذشته اعتقاد بر این بود كه گیاهان تغذیه خود را از طریق عمل روی مواد مرده و پوسیده ی ارگانیك به دست می آورند. بنابراین به این گیاهان ساپروفیت گفته میشود. با پیشرفت در زمینه گیاه…

مشاهده مطلب

مقاومت در برابر تنش سرما

گیاهان در طی دوران رشد خود با تنش هاي متعدد محیطی مواجه می‌شوند. هر یک از این تنش ها می‌توانند با توجه به میزان حساسیت و مرحلۀ رشدی گونۀ گیاهی اثرهاي متفاوتی بر رشد و عملکرد آن ها داشته باشند . افزایش مقاومت گیاهان نسبت به تنش های محیطی تحت تاثیر اسید های آمینه، یکی از…

مشاهده مطلب

سرمازدگی

تغییرات آب و هوایی از جمله عواملی است که همواره در میزان تولید در بسیاری از مناطق موثر بوده است. در نتیجه وقوع سرمای شدید در برخی سال ها، بقاء و رشد و نمو گیاهان را تحت تاثیر قرار میدهد و منجر به کاهش عملکرد آنها میگردد. هیومیک اسید با سازوکارهایی که دارد، تا حدودی…

مشاهده مطلب