مجله کاوان

پروانه چوبخوار پسته
💠 بررسی روند افزایش جمعیت پروانه چوبخوار نشان می دهد این آفت تا اول دهه 1350 آفت مهمی در باغ های پسته...
ادامه مطلب
سیاه شدن مغز گردو و دلایل آن
💧آبیاری بیش از حد و نیز تراکم بالای درختان در باغ باعث افزایش رطوبت و بروز مشکلات باکتریایی در باغ می...
ادامه مطلب
نیاز سرمایی
بعضی درختان میوه در چرخه رشد سالیانه خود به یک دوره سرما نیاز دارند، تا شکوفایی طبیعی جوانه‌ها اتفاق...
ادامه مطلب
ساپروتروف ها چه هستند؟
با توجه به نام آن ، ساپرو به معنی پوسیدگی / پوسیده و فیت به معنی گیاهان است. در گذشته اعتقاد بر این بود...
ادامه مطلب
مقاومت در برابر تنش سرما
گیاهان در طی دوران رشد خود با تنش هاي متعدد محیطی مواجه می‌شوند. هر یک از این تنش ها می‌توانند با...
ادامه مطلب
سرمازدگی
تغییرات آب و هوایی از جمله عواملی است که همواره در میزان تولید در بسیاری از مناطق موثر بوده است. در نتیجه...
ادامه مطلب
افزایش عملکرد خرما
در حال حاضر خرمای جهان بطور عمده در خاورمیانه تولید میگردد. کشورهای مصر، ایران، عربستان سعودی، امارات...
ادامه مطلب
هرس و تربیت
یک هرس خوب می تواند به اندازه یک تغذیه خوب در افزایش عملکرد موثر باشد. هرس را باید برای افزایش عملکرد...
ادامه مطلب
کارایی کودهای شیمیایی و شارژ کردن خاک
کارایی کودهای شیمیایی به معنی این است که چه مقدار از کود مصرفی جذب گیاهان میشود و میتوانند از آن استفاده...
ادامه مطلب
آبیاری سنگین زمستانه
در پاییز و زمستان که نیاز آبی درختان کمتر می شود و درختان در خواب هستند یکی از مهم ترین کارها آبیاری...
ادامه مطلب