مجله کاوان

توصیه های کاربردی احیای باغات پسته پس از وقوع سیل
از آنجا که در اثر سیل و شرایط ماندابی در باغات، میزان اکسیژن در منطقه ریشه کاهش می یابد بایستی ترتیبی...
ادامه مطلب
کنترل مگس مینوز برگ
کنترل مگس مینوز برگ نام علمی مگس مینوز برگ: Liriomyza sativae & Liriomyza trifolii (Diptera:...
ادامه مطلب
کنترل کرم سیب
کنترل کرم سیب نام علمی کرم سیب: Cydia pomonella (Lepidoptera: Tortricidae) معرفی آفات: کرم سیب...
ادامه مطلب
کنه های خسارتزا در پسته
نام علمی کنه گالزا پسته: Aceria pistaciae (Acari: Eriophyidae) نام علمی کنه معمولی پسته:  Tenuipalpus...
ادامه مطلب
کنه زنگ (زنگار) مرکبات
نام علمی کنه زنگ (زنگار) مرکبات: Phyllocoptruta oleivora (Acari: Eriophyidae)   معرفی آفت: در...
ادامه مطلب
راهکارهای کاهش خسارت نماتد پسته
راهکارهای کاهش خسارت نماتد پسته : نماتد پسته: Nematode نماتدها موجودات بسیار ریزی هستند که با چشم غیر...
ادامه مطلب
عارضه آفتاب سوختگی
آفتاب سوختگي: Sunburn معرفی عارضه آفتاب سوختگی: آفتاب سوختگي به وسيله گرماي زياد و اشعه خورشيد به...
ادامه مطلب
سال آوری در پسته
سال ­آوری در پسته (Alternate bearing in pistachio) سال هایی که محصول زیاد باشد سال on  گفته می­شود...
ادامه مطلب
راب خاکستری مرکبات ( لیسک)
نام علمی راب خاکستری: Parmacella ibera (Stylommatophora: Parmacellidae) معرفی آفت: راب­ ها یکی از آفات...
ادامه مطلب
گموز پسته (پوسیدگی طوقه):
عامل بیماری گموز Phytophthora spp. درسال­های قبل با توجه به شیرین بودن آب و خاک وقابل دسترس بودن آب...
ادامه مطلب