نمایش دادن همه 6 نتیجه

کاوان 11 – آمینو کاوان

 • افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی و تقویت سیستم ایمنی گیاه
 • افزایش سیستم ریشه ای گیاه
 • موثر در گرده افشانی و تشکیل میوه ها و افزایش سرعت رسیدگی
 • بهبود طعم و عطر میوه
 • افزایش طول عمر محصول
 • افزایش سنتز پروتئین در گیاه.

کاوان 12 – کود هیومیکی بهساز خاک

 • افزایش ماده آلی خاک
 • افزایش نفوذپذیری و قابلیت نگهداری رطوبت در خاک
 • کاهش موضعی قلیائیت خاک
 • افزایش کارایی سیستم ریشه ای و بهبود ریشه زایی
 • افزایش جذب مواد غذایی
 • تحریک میکروارگانیسم های مفید خاک

کاوان 19 – هیومیک اسید

میان بُری برای افزایش جذب مواد مغذی در شرایط نامساعد خاک

هیومیک اسید از تجزیه گیاهان و جانوران طی فرایندهای طولانی مدت حاصل می شود و بهترین کلاتور طبیعی است.

کلاتور از مفهوم پنجه گرفته شده است و به معنی توانایی مولکول ها در نگهداری یون ها می باشد.

بدون این سیستم حیاتی بسیاری از موادمغذی منفعل باقی می مانند و عملا در اطراف گیاهان در گردش هستند بدون اینکه وارد آن شوند.

هیومیک اسید مانع از شسته شدن عناصر می شود.

این خصوصیت کلات کنندگی در خاکهای با شرایط نامناسب مانند phبالا ، شوری، کمبودرطوبت و دمای بالا منجر به جذب و افزایش جذب مواد مغذی خاک می شود.

 

کاوان1 – کود مخصوص پسته

 • افزایش ماده آلی خاک
 • افزایش جذب مواد غذایی
 • موثر در حفظ و بقای عناصر غذایی و جلوگیری از هدر رفت آنها
 • افزایش ساخت کلروفیل
 • تحریک میکروارگانیسم های مفید خاک
 • تامین عناصرغذایی ضروری پسته به صورت متعادل و کلات شده و شروع قدرتمند درخت در بهار
 • افزایش جذب مواد غذایی در خاکهای  شور و یا قلیا