نمایش یک نتیجه

کود مخصوص گیاهان آپارتمانی کاوان

  • فرمول اختصاصی باغچه های خانگی و آپارتمانی
  • حاوی عناصر غذایی ازت، فسفر، پتاسیم و عناصر ریزمغذی برای گیاهان
  •  شادابی و نشاط گیاهان
  • تامین مواد مغذی خاک
  • افزایش دهنده جذب مواد غذایی
  • تقویت میکرو ارگانیسم های خاک
  • نگهداری و حفظ ساختمان خاک