نمایش دادن همه 5 نتیجه

کاوان 14 – کاوان پتاس (50-0-0)

 • افزایش مقاومت گیاه در برابر امراض، سرما و خشکی
 • افزایش اونس، خندانی و کاهش پوکی در پسته می شود
 • افزایش عملکرد محصولات کشاورزی
 • مدیریت آب در گیاهان و کنترل بهینه مصرف آب توسط گیاه
 • باز و بسته شدن به موقع روزنه ها و جلوگیری از هدر رفت آب در گیاه

کاوان 15 – NPK (10-4-40)

 • کود NPK تامین کننده قوی عنصر پتاسیم با درصد عناصر 40 % پتاسیم
 • 4 %فسفر برای تامین انرژی لازم برای جذب کامل پتاسیم
 •  10 % ازت
 • کارسازی در زمان رشد میوه و پرشدن مغز
 •  تسهیل نفوذ آب در سلول های گیاهی و نیز مدیریت آب در گیاه
 • قابلیت انحلال 100 % و  قابل مصرف در سیستم های آبیاری تحت فشار و غرقابی

کاوان 6 – NPK (20-20-20)

 • کود ماکرو 20-20-20 دارای عناصر ازت، فسفر، پتاسم و میکرو
 • قابل استفاده در تمامی مراحل رشد گیاه
 • قابلیت جذب  در کوتاهترین زمان توسط گیاه
 • قابلیت انحلال 100% در گیاه