نمایش دادن همه 4 نتیجه

کاوان 12 – کود هیومیکی بهساز خاک

 • افزایش ماده آلی خاک
 • افزایش نفوذپذیری و قابلیت نگهداری رطوبت در خاک
 • کاهش موضعی قلیائیت خاک
 • افزایش کارایی سیستم ریشه ای و بهبود ریشه زایی
 • افزایش جذب مواد غذایی
 • تحریک میکروارگانیسم های مفید خاک

کاوان 18 – گوگرد مایع

 • دارای گوگرد و پتاسیم
 • موثر در کنترل آفات و بیماریهای گیاهی
 • افزایش سبزینگی برگ
 • تاثیر زیاد در رشد و تغذیه بهتر گیاه
 • موثر در کیفیت محصول
 • کاربرد بسیار آسان نسبت به گوگرد پودری
 • دارای خاصیت اصلاح کنندگی برای خاکهای قلیایی
 • قابل استفاده در محصولات باغی، زراعی و گلخانه ای