صابون کاوان

صابون محلول پاشی کاوان حاوی عنصر پتاسیم

  • قابلیت استفاده همراه با سموم،کود
  • افزایش دهنده تاثیر سموم وکودها
  • تمیز کننده سطح برگ
  • کاهش کشش سطحی و افزایش پخش مایعات
  • موثر در کاهش ph آب و در نتیجه اثر بیشتر کود و سم
  • کاهش جمعیت آفات

توضیحات

صابون محلول پاشی کاوان حاوی عنصر پتاسیم

همراه با سموم،کود ها و یا به تنهایی استفاده میشود.

افزایش دهنده تاثیر سموم وکودها، تمیز کننده سطح برگ، کاهش کشش سطحی و افزایش پخش مایعات، موثر در کاهش ph آب و در نتیجه اثر بیشتر کود و سم، کاهش جمعیت آفات.

 

اطلاعات بیشتر

بسته بندی

1 و 4 لیتری

2/5 – 2 لیتر در هزار لیتر آب