کاوان 10 - کود میکرو ویژه

  • افزایش رشد سرشاخه ها و برگ ها
  • رفع زردی عمومی باغ
  • افزایش رشد و عملکرد
  • موثر در رفع کم برگی و ریزبرگی درختان پسته

توضیحات

کود میکرو ویژه کاوان یک کود ریز مغذی با درصد عناصر قابل توجه برای مصرف در باغات , زراعت و گلخانه ها می باشد . این کود در کمک به گیاهان برای رسیدن به تولید حداکثری و نیز تامین عناصر ریز مغذی بسیار موثر می باشد .
کاوان 10 موثر در رفع کم برگی و ریزبرگی درختان پسته، افزایش رشد سرشاخه ها و برگ ها، رفع زردی عمومی باغ، افزایش رشد و عملکرد می باشد.

آهن محلول 8 %
روی محلول 7 %
منگنز محلول 5 %
مس محلول 1.5 %
مولیبدن محلول 0.003 %

اطلاعات بیشتر

عناصر و مواد مغذی

آهن, روی, مس, منگنز, مولیبدن

بسته بندی

15 کیلوگرمی

 

مصرف خاکی باغات 100-75 کیلوگرم درهکتار چالکود همراه با کودهای آلی و حیوانی
آبکود در فروردین و اردیبهشت ماه
زراعت و گلخانه 45-30 کیلوگرم در هکتار
آبیاری باغات 75-50 کیلوگرم در هکتار
زراعت و گلخانه 30-15 کیلوگرم د رهکتار

انحلال بالا و قابلیت استفاده در سیستم های نوین آبیاری