کاوان 11 - آمینو کاوان

  • افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی و تقویت سیستم ایمنی گیاه
  • افزایش سیستم ریشه ای گیاه
  • موثر در گرده افشانی و تشکیل میوه ها و افزایش سرعت رسیدگی
  • بهبود طعم و عطر میوه
  • افزایش طول عمر محصول
  • افزایش سنتز پروتئین در گیاه.

توضیحات

_آمینو کاوان حاوی اسید آمینه، دارای تمام اسید آمینه های ضروری برای گیاهان. جهت افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی و تقویت سیستم ایمنی گیاه، افزایش سیستم ریشه ای گیاه، موثر در گرده افشانی و تشکیل میوه ها و افزایش سرعت رسیدگی، بهبود طعم و عطر میوه، افزایش طول عمر محصول، افزایش سنتز پروتئین در گیاه.

 

آمینو اسید آزاد 85 %

اطلاعات بیشتر

عناصر و مواد مغذی

آمینو اسید

بسته بندی

500 گرمی

محلول پاشی باغی و زراعی 0.5-1 کیلوگرم در هزار لیتر آب
گلخانه ای و گیاهان زینتی 0.5 کیلوگرم در هزار لیتر آب
مصرف خاکی 2-4 کیلوگرم در هکتار