کاوان 14 - کاوان پتاس (50-0-0)

  • افزایش مقاومت گیاه در برابر امراض، سرما و خشکی
  • افزایش اونس، خندانی و کاهش پوکی در پسته می شود
  • افزایش عملکرد محصولات کشاورزی
  • مدیریت آب در گیاهان و کنترل بهینه مصرف آب توسط گیاه
  • باز و بسته شدن به موقع روزنه ها و جلوگیری از هدر رفت آب در گیاه

توضیحات

کود پتاس بالا که حاوی 50% پتاسیم قابل جذب و 46% گوگرد محلول، کودی پودری با حلالیت و قابلیت جذب بالا می باشد . از مزایای این ترکیب , افزایش مقاومت گیاه در برابر امراض، سرما و خشکی می باشد .  این کود کاملا در اختیار گیاه بوده و از هر گونه تثبیت و هدر روی آن جلوگیری می شود . استفاده از این کود در محصول پسته موجب افزایش اونس، خندانی و کاهش پوکی می شود و در سایر محصولات کشاورزی افزایش عملکرد را شاهد هستیم . همچنین این کود دارای ویژگی های مدیریت آب در گیاهان و کنترل بهینه مصرف آب توسط گیاه ، افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات ،بیماریها و استرسهای محیطی ، افزایش کیفیت و بهره وری محصول ،باز و بسته شدن به موقع روزنه ها و جلوگیری از هدر رفت آب در گیاه میباشد.

این کود  در زمان رشد و توسعه میوه و پرشدن مغز پسته و همچنین بالا بردن کیفیت سایر محصولات بسیار کارساز خواهد بود.

پتاسیم محلول (K2O) 50 %
گوگرد محلول (So3) 46 %

اطلاعات بیشتر

عناصر و مواد مغذی

پتاسیم, گوگرد

بسته بندی

15 کیلوگرمی

میزان کلر (Cl)

کمتر از 0.5 درصد

باغات 50-150 کیلوگرم در هکتار با نظر کارشناس
زراعت 20-50 کیلوگرم در هکتار

قابل استفاده در سیستم های آبیاری