کاوان 15 - NPK (10-4-40)

  • کود NPK تامین کننده قوی عنصر پتاسیم با درصد عناصر 40 % پتاسیم
  • 4 %فسفر برای تامین انرژی لازم برای جذب کامل پتاسیم
  •  10 % ازت
  • کارسازی در زمان رشد میوه و پرشدن مغز
  •  تسهیل نفوذ آب در سلول های گیاهی و نیز مدیریت آب در گیاه
  • قابلیت انحلال 100 % و  قابل مصرف در سیستم های آبیاری تحت فشار و غرقابی

توضیحات

کود NPK تامین کننده قوی عنصر پتاسیم با درصد عناصر 40 % پتاسیم ، 4 %فسفر برای تامین انرژی لازم برای جذب کامل پتاسیم و 10 % ازت می باشد.

میزان پتاسیم بالای این کود باعث تسهیل نفوذ آب در سلول های گیاهی و نیز مدیریت آب در گیاه می شود و در زمان رشد میوه و پرشدن مغز بسیار کارساز خواهد بود و با توجه به قدرت انحلال بالا، نیازآبی را به طور محسوسی کاهش می دهد.

قابلیت انحلال 100 %، قابل مصرف در سیستم های آبیاری تحت فشار و غرقابی. قدرت جذب بالای کاوان ۱۵ باعث می شود که به راحتی توسط گیاه جذب و استفاده شود همچنین رشد و توسعه ریشه را افزایش می دهد

ازت کل (N) 10 %
فسفر قابل جذب (P2O5) 4 %
پتاسیم محلول (K2O) 40 %

اطلاعات بیشتر

عناصر و مواد مغذی

پتاسیم, فسفر, نیتروژن

بسته بندی

15 کیلوگرمی

باغات 45-75 کیلوگرم در هکتار با نظر کارشناس
مزارع 30-45 کیلوگرم در هکتار
گلخانه 15-30 کیلوگرم در هکتار