کاوان 16 - سیلیکاوان

  • حاوی سیلیسم و پتاسیم
  • دارای سه نقش هم کود و هم بالا بردن مقاومت به پسیل و دیگر آفات و هم کنترل تنش‌های محیطی.
  •  افزایش مقاومت در برابر تنش های محیطی و آفات
  • کاهش میزان تبخیر و تعرق برگ
  • افزایش استحکام برگ، بهبود کیفیت محصول

 

 

توضیحات

حاوی سیلیسم و پتاسیم

دارای سه نقش هم کود و هم بالا بردن مقاومت به پسیل و دیگر آفات و هم کنترل تنش‌های محیطی.

استفاده از سیلیکات پتاسیم کاوان در ماههای گرم صدمات مربوط به  آفتاب سوختگی را کنترل می کند.

تامین سیلیسیوم گیاه، افزایش مقاومت در برابر تنش های محیطی و آفات، کاهش میزان تبخیر و تعرق برگ، افزایش استحکام برگ، بهبود کیفیت محصول

سیلیکات پتاسیم کاوان به دلیل دارا بودن سیلیسیم و پتاسیم و نقشی که در استحکام دیواره سلولی دارد مقاومت گیاه را در برابر شرایط محیطی افزایش داده و نقش مهمی در کاهش پوکی و نیم مغز شدن ایفا میکند.

همچنین سیلیکات پتاسیم کاوان با ایجاد لایه نازکی بر روی برگ مانع از تخم ریزی و مانع از خسارات مربوط به آفات می شود.

پتاسیم محلول (K2O) 12 %
سیلیسیم محلول (SiO2) 24 %

اطلاعات بیشتر

عناصر و مواد مغذی

پتاسیم, سیلیس

بسته بندی

1 و 5 لیتری

2.5 لیتر در هزار لیتر آب