کاوان 17 - هومی کاوان

هیومیک مایع کاوان حاوی هیومیک اسید و فولویک اسید و پتاسیم

توضیحات

هیومیک مایع کاوان حاوی هیومیک اسید و فولویک اسید و پتاسیم

کمک به اصلاح ساختار فیزیکی خاک و افزایش مقاومت در شرایط نا مساعد محیطی نظیر خاک شور، کم آبی و سرما، افزایش قدرت ریشه زایی گیاهان و درختان

هیومیک اسید 12 %
فولویک اسید 3 %
پتاسیم محلول در آب (k2o) 5 %

اطلاعات بیشتر

عناصر و مواد مغذی

پتاسیم, فولیک اسید, هیومیک اسید

بسته بندی

20 لیتری

باغات و زراعت 10 لیتر در هکتار تکرار دو مرتبه در طول فصل رشد همراه با آب آبیاری
گلخانه و گل های زینتی 3-5 لیتر در هکتار تکرار سه الی چهار مرتبه در طول فصل رشد همراه با آب آبیاری