کاوان 18 - گوگرد مایع

  • دارای گوگرد و پتاسیم
  • موثر در کنترل آفات و بیماریهای گیاهی
  • افزایش سبزینگی برگ
  • تاثیر زیاد در رشد و تغذیه بهتر گیاه
  • موثر در کیفیت محصول
  • کاربرد بسیار آسان نسبت به گوگرد پودری
  • دارای خاصیت اصلاح کنندگی برای خاکهای قلیایی
  • قابل استفاده در محصولات باغی، زراعی و گلخانه ای

توضیحات

دارای گوگرد و پتاسیم

موثر در کنترل آفات و بیماریهای گیاهی، افزایش سبزینگی برگ، تاثیر زیاد در رشد و تغذیه بهتر گیاه، موثر در کیفیت محصول، کاربرد بسیار آسان نسبت به گوگرد پودری، دارای خاصیت اصلاح کنندگی  برای خاکهای قلیایی

قابل استفاده در محصولات باغی، زراعی و گلخانه ای

اطلاعات بیشتر

عناصر و مواد مغذی

پتاسیم, گوگرد

بسته بندی

1 و 4 لیتری

محلول پاشی 2 لیتر در هزار لیتر آب
خاکی 5-10 لیتر در هکتار