کاوان 19 - هیومیک اسید

میان بُری برای افزایش جذب مواد مغذی در شرایط نامساعد خاک

هیومیک اسید از تجزیه گیاهان و جانوران طی فرایندهای طولانی مدت حاصل می شود و بهترین کلاتور طبیعی است.

کلاتور از مفهوم پنجه گرفته شده است و به معنی توانایی مولکول ها در نگهداری یون ها می باشد.

بدون این سیستم حیاتی بسیاری از موادمغذی منفعل باقی می مانند و عملا در اطراف گیاهان در گردش هستند بدون اینکه وارد آن شوند.

هیومیک اسید مانع از شسته شدن عناصر می شود.

این خصوصیت کلات کنندگی در خاکهای با شرایط نامناسب مانند phبالا ، شوری، کمبودرطوبت و دمای بالا منجر به جذب و افزایش جذب مواد مغذی خاک می شود.

 

توضیحات

هیومیک اسید کاوان حاوی 60 % هیومیک اسید می باشد. و دارای 5 % فولویک اسید و 10 %پتاسیم محلول در آب می باشد.

 

هیومیک اسید 60 %
فولویک اسید 5 %
پتاسیم 10 %

اطلاعات بیشتر

عناصر و مواد مغذی

پتاسیم, فولیک اسید, هیومیک اسید

بسته بندی

1 کیلوگرمی

باغات  3-5 کیلوگرم در هکتار همراه با آب آبیاری
زراعت و گلخانه 2-3  کیلوگرم در هکتار همراه با آب آبیاری

انحلال بالا و قابلیت استفاده در سیستم های نوین آبیاری