کاوان 20

  • افزایش گلدهی و بهبود تبدیل گل به میوه
  • جلوگیری از ریزش گل و میوه
  • افزایش کیفیت محصول
  • تبدیل نیتروژن به اسید آمینه مورد نیاز گیاه
  • قابل مصرف در محصولات باغی و زراعی

توضیحات

کاوان 20 حاوی عناصر مهم و کلیدی روی ، بر ،مولیبدن، پتاسیم ونیتروژن  است.

روی محلول 10 %
بر محلول 4 %
مولیبدن محلول 0/2 %
پتاسیم محلول در آب 4 %
نیتروژن کل 7 %

اطلاعات بیشتر

عناصر و مواد مغذی

بُر, پتاسیم, روی, مولیبدن, نیتروژن

بسته بندی

1 کیلوگرمی

1 کیلوگرم در هزار لیتر آب جهت محلول پاشی