کاوان 5 - اوره فسفات

  • استارتر بی نظیر و تقویت کننده رشد رویشی
  • توسعه سیستم ریشه ای
  • تقویت گل دهی
  • PH کاملا اسیدی
  • مناسب برای خاکهای آهکی و قلیایی

توضیحات

کود اوره فسفات کاوان، یک کود  با درصد فسفر بالا و خاصیت اسیدی می باشد که کیفیت خاک باغ  را بهبود می بخشد. نیتروژن را برای گیاه تامین نموده و فسفر موجود در آن بهترین استارتر برای افزایش رشد ریشه و تسریع رشد بهاره می باشد. اوره فسفات کاوان برای خاکهای آهکی و قلیایی نیز بسیار مناسب است.

نیتروژن کل (N) 18 %
فسفر قابل جذب (P2O5) 44 %

اطلاعات بیشتر

عناصر و مواد مغذی

فسفر, نیتروژن

بسته بندی

15 کیلوگرمی

باغات   40-50 کیلوگرم در هر مرحله / 100-200 گرم برای هر درخت
زراعت 15-20 کیلوگرم در هکتار
گلخانه 1-2 کیلوگرم در 1000 متر مربع

انحلال بالا و قابلیت استفاده در سیستم های نوین آبیاری