کاوان 6 - NPK (20-20-20)

  • کود ماکرو 20-20-20 دارای عناصر ازت، فسفر، پتاسم و میکرو
  • قابل استفاده در تمامی مراحل رشد گیاه
  • قابلیت جذب  در کوتاهترین زمان توسط گیاه
  • قابلیت انحلال 100% در گیاه

توضیحات

کود ماکرو 20-20-20 دارای عناصر ازت، فسفر، پتاسم و میکرو، قابل استفاده در تمامی مراحل رشد گیاه، افزایش تحمل گیاه در برابر تنش های محیطی، قابلیت جذب  در کوتاهترین زمان توسط گیاه

 

ازت 20 %
فسفر 20 %
پتاسیم 20 %
آهن 0.07 %
منگنز 0.05 %
روی  0.02 %

 

اطلاعات بیشتر

عناصر و مواد مغذی

آهن, پتاسیم, روی, فسفر, منگنز, نیتروژن

بسته بندی

15 کیلوگرمی

 

همراه با آب آبیاری

 

باغات 50-100 گرم برای هر درخت
زراعت 20-50 کیلوگرم در هکتار
محلولپاشی باغات با غلظت دو در هزار
زراعت 5 کیلوگرم در هکتار

انحلال بالا و قابلیت استفاده در سیستم های نوین آبیاری