کاوان 7 - میکرو کلات

  • تاثیرگذاری فوق العاده بر صفات کمی و کیفی محصول
  • افزایش مقاومت به  تنش ها
  • فعال سازی آنزیم های گیاهی
  • تقویت و حفظ جوانه ها

توضیحات

میکرو کلات کاوان حاوی تمام عناصر غذایی میکرو به صورت کلاته و اسیدآمینه جهت محلول پاشی درختان می باشدو موثر در رفع کم برگی وریزبرگی و رشد نامطلوب سرشاخه ها وبرگ ها.

از دیگر ویژگی های کاوان 7 ؛ تاثیرگذاری فوق العاده بر صفات کمی و کیفی محصول، افزایش مقاومت به  تنش ها، فعال سازی آنزیم های گیاهی، تقویت و حفظ جوانه ها میباشد.

ازت کل (N) 5 %
پتاسیم محلول (K2o) 3 %
آهن محلول (Fe) 6 %
روی محلول (Zn) 6 %
منگنز محلول (Mn) 2 %
مس محلول (Cu) 1 %

اطلاعات بیشتر

عناصر و مواد مغذی

آمینو اسید, آهن, پتاسیم, روی, مس, منگنز, نیتروژن

بسته بندی

یک کیلوگرمی

محلول پاشی 1/5- 1 کیلوگرم در هزار لیتر آب