کاوان 9 - کلسیم کلاته

حاوی 14% کلسیم کلات شده، قابل استفاده در طول فصل رشد می باشد

  • تامین کلسیم گیاهان از طریق محلول پاشی
  • افزایش کیفیت میوه، افزایش استحکام دیواره سلولی
  • افزایش دوره انبار داری محصول
  • مناسب محلول پاشی در طول فصل رشد، و برای پسته در مرحله ارزنی شدن

توضیحات

کلسیم با استحکام دیواره سلولی از تخریب دیواره سلولی در اثر مشکلات قارچی و باکتریایی جلوگیری میکند.

همچنین اندازه میوه را نیز درشت تر می کند.

این کود حاوی 14% کلسیم کلات شده، قابل استفاده در طول فصل رشد می باشد.

  • تامین کلسیم گیاهان از طریق محلول پاشی
  • افزایش کیفیت میوه، افزایش استحکام دیواره سلولی
  • افزایش دوره انبار داری محصول
  • مناسب محلول پاشی در طول فصل رشد، و برای پسته در مرحله ارزنی شدن
کلسیم کلاته 14 %

اطلاعات بیشتر

عناصر و مواد مغذی

کلسیم

بسته بندی

یک کیلوگرمی

محلول پاشی  3 -2 کیلوگرم در هزار لیتر آب

قابلیت انحلال 100%