کاوان3 - فروت ست کاوان

کود فروت ست حاوی سه عنصر (روی – ازت – بر) می باشد و بصورت محلول پاشی توصیه می گردد.

توضیحات

کود فروت ست حاوی سه عنصر (روی – ازت – بر) می باشد و بصورت محلول پاشی توصیه می گردد.

اکثر کشاورزان از ریختن شکوفه ها و یا باز نشدن جوانه های درختان شکایت داشته و سعی در رفع این مشکلات دارند. از مهمترین دلایل بروز این مشکلات عدم تغذیه صحیح و به موقع درختان می باشد.

تغذیه درختان توسط محصول فوق بعد از برداشت و در زمان تورم جوانه ها می تواند کمک شایانی به رفع این مشکل نماید.

محلول پاشی بعد از برداشت فروت ست باعث ذخیره سازی عناصرغذایی مهم در گیاه شده و مقاومت جوانه ها را نسبت به سرمای زمستانه و بهاره افزایش م یدهد.همچنین در افزایش میزان گرده افشانی بهار موثر است.

 

احتیاط خاصی ندارد

اطلاعات بیشتر

عناصر و مواد مغذی

بُر, روی, نیتروژن

بسته بندی

قوطی های یک (1) کیلوگرمی

میزان مصرف 1.5-1 کیلوگرم در هزار لیتر آب