کاوان2 - کود زراعی و باغی

  • 35 % ماده آلی (حاوی هیومیک اسید)
  • افزایش ماده آلی خاک
  • جهت مصارف محصولات زراعی، باغی و گلخانه ای

کاوان 2  با دارا بودن 35%  ماده آلی (حاوی هیومیک اسید) برای محصولات زراعی، باغی و گلخانه ای می‌باشد و منجر به افزایش ماده آلی خاک، افزایش کارایی سیستم ریشه ای، تقویت رشد گیاه و کیفیت محصول و افزایش باروری محصول می شود.

 

نیتروژن کل  4 %
فسفر قابل استفاده (P2O5) 2 %
پتاسیم محلول در آب (K2O) 2 %
ماده آلی (حاوی هیومیک اسید) 35 %

 

نوع مصرف میزان مصرف زمان مصرف 
باغات 1000-800 کیلوگرم در هکتار، در شیاری به عمق 15-10 سانتی متر در سایه انداز درخت. از اوسط پاییزتا اواخر زمستان
زراعت 500-400 کیلوگرم در هکتار، قبل از کشت یا پس از سبز شدن بذر از اوسط پاییزتا اواخر زمستان