ازت و مصرف کودهای ازته در باغات پسته

الگو مطالب ازت copy

ازت و مصرف کودهای ازته در باغات پسته

 

نیتروژن یا ازت یکی از اصلی‌ترین مواد و عناصر مغذی در تغذیه باغات پسته می‌باشد.

درختان پسته مانند سایر درختان و گیاهان، نیتروژن را از طریق ریشه و برگ جذب می‌کنند.

ازت از جمله عناصر غذایی پر مصرفی است که نقش کلیدی و عمده‌ای در تولید پسته ایفا می‌کند.

 

علائم کمبود ازت در درختان پسته:

  • کاهش تعداد دانه‌ها در خوشه
  • کاهش رشد رویشی درختان پسته
  • ریزش جوانه‌های گل در فصل بهار
  • زرد شدن برگ‌های شاخه‌های بارده و خزان قبل از فصل
  • کوچک شدن اندازه میوه‌ها
  • کاهش کیفیت و خندانی محصول پسته

 

برای باغات پسته حداقل سه دوره دادن کود ازته توصیه می‌شود:

دوره اول: همزمان با شروع فصل رشد از اواخر اسفند تا اواخر فروردین ماه بسته به نوع آبیاری توصیه می‌شود.

دوره دوم: قبل از مغز رفتن تا اوایل دوره مغز رفتن این نوبت ازت به باغ داده شود، در باغاتی که آب شور یا کم آب هستند بهتر است دراین زمان از سولفات آمونیوم استفاده شود.

دوره سوم: با آخرین آب قبل از برداشت توصیه می‌شود.

مصرف کودهای ازته اواخر فصل برداشت از اهمیت زیادی برخوردار است و باید با آخرین آب قبل از برداشت به باغ داده شود.

درختان پسته‌ای که زیر بار محصول بوده‌اند قسمت عمده موادغذایی را که در برگ در طول فصل رشد تولید شده به خوشه‌هایی اختصاص داده‌اند که برداشت میوه از آن‌ها انجام شده است. این عامل موجب شده است که ذخیره موادغذایی در ریشه و جوانه‌ها به مراتب کمتر از مقدار مورد نیاز برای شروع رشد سال بعد باشد. همچنین علاوه بر کیفیت محصول، بر حفظ جوانه‌های سال آینده موثر می‌باشد.

 

  • بهتر است در اراضی شور از سولفات آمونیوم و در اراضی شیرین از اوره استفاده شود.

 

 

 

کاوان، سبزتر از همیشه…