عنصر روی

روی سایت

عنصر روی

 

 

  • کمبود عنصر روی، سومین کمبود رایج در بین درختان خزان‌دار است.
  • در باغ‌هایی که به طور منظم از کود حیوانی استفاده می‌شود، کمبود روی مشاهده می‌گردد.
  • علائم کمبود روی در اوایل فصل رشد مشاهده می‌شود.
  • نهال‌ها و درختانی که تازه به مرحله باردهی رسیده‌اند زودتر علائم کمبود روی را نشان می‌دهند.
  • از علائم  کمبود روی در فصل بهار تاخیر در بازشدن جوانه‌های رویشی و زایشی است که این تاخیر ممکن است تا یک ماه هم طول بکشد و علائمی شبیه به خسارت سرمازدگی را نشان می‌دهد.
  • کمبود روی به دلیل تحرک کم آن اغلب در قسمت‌های جوان درخت مشاهده می‌گردد.
  • از طرفی ممکن است تنها قسمتی از درخت دچار کمبود روی شده و بقیه درخت سالم باشد.
  • این الگوی کمبود روی، طبیعت غیر متحرک آن را در داخل تاج درخت اثبات می‌کند.

 

یکی از بهترین زمان‌های تاثیر عنصر روی در درختان بعد از برداشت محصول می‌باشد.

محلول‌پاشی با عنصر روی بعد از برداشت محصول، درخت را برای شروع پر قدرت در بهار آماده می‌کند.

 

کاوان3 دارای 19% روی محلول می‌باشد.

کاوان20 دارای 10% روی محلول می‌باشد.

 

 

کاوان، سبزتر از همیشه…