مزایای استفاده از هیومیک اسید

سایت هیومیک اسید1 copy

مزایای استفاده از هیومیک اسید:

 

  • هیومیک اسید جذب نیتروژن را با افزایش تبادل یونی بهبود می‌بخشد.

 

  • هیومیک اسید جذب پتاسیم را با افزایش نفوذپذیری دیواره سلولی تسهیل می‌کند.

 

  • اتصال یون‌های کلسیم، منیزیم و آهن به هیومیک اسید فرصتی برای اتصال آن‌ها به فسفر باقی نمی‌گذارد در نتیجه فسفر شانس بیشتری برای جذب شدن دارد.

 

  • جذب عناصر غذایی را بالا می‌برد.

 

  • قابلیت نگهداری آب در خاک افزایش می‌یابد.

 

  • هم در خاک های شنی و هم در خاک های رسی باعث اصلاح خاک می‌شود.

 

  • اثرات زیان بار سموم و میزان نیتریت را که اغلب در اثر مصرف اضافی کودهای نیتروژنی است را کاهش می‌دهد.

 

  • باعث افزایش تولید در محصولات کشاورزی می‌شود.

 

  • ماده آلی خاک را به مرور افزایش می‌دهد.

 

 

 

کاوان، سبزتر از همیشه…