هیومیک اسید چیست؟

هیومیک اسید چ copy

هیومیک اسید چیست؟

 

ماده اولیه تولیدکننده هیومیک‌ اسیدها بقایای جانوری و گیاهی هستند که روی هم انباشته می‌شوند و در شرایط مناسب از لحاظ رطوبت، دما و اکسیژن طی چندین سال تولید هیومیک‌ اسید انجام می‌شود.

 

هیومیک‌ اسیدها ماکرومولکول‌هایی هستند که در کشاورزی می‌توانند به ما کمک کنند.

 

هیومیک‌ اسید سه بخش دارد:

  • هیومیک‌ اسید: در مواد قلیایی قابل حل است، در آب و مواد اسیدی قابل حل نیست.
  • هیومین: در مواد قلیایی، آب و مواد اسیدی قابل حل نیست.
  • فولویک اسید: در مواد قلیایی، آب و مواد اسیدی قابل حل است.

 

این طلای سیاه در کشاورزی را از کاوان بخواهید.

 

 

کاوان، سبزتر از همیشه…