پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی کرمان

سایت نمایشگاهه

پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی کرمان

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ: 9 لغایت 12 آبان ماه 1402

 

ساعت بازدید: 15 الی 21

 

محل برگزاری: سالن باستانی پاریزی غرفه 20

 

در غرفه کاوان منتظر حضور سبزتان هستیم

 

 

 

 

کاوان، سبزتر از همیشه…