پسیل زیتون یا عسلک زیتون

سایت پسیل copy

پسیل زیتون یا عسلک زیتون

 

پسیل زیتون یا عسلک زیتون با نام علمی Euphyllura olivine یکی از آفات مهم زیتون می‌باشد.

پسیل زیتون با تغذیه از شیره گیاهی از نظر کمی و کیفی موجب کاهش عملکرد درختان زیتون می‌شود.

این آفت با رشته‌های پنبه‌ای و ترشحات مومی روی خوشه گل به راحتی شناخته می‌شود.

 

خسارت و علائم پسیل زیتون:

 

پوره‌های پسیل زیتون با مکیدن شیره گیاهی سرشاخه‌های نورسته موجب ریزش بسیاری از غنچه‌های گل زیتون قبل از باز شدن آن‌ها می‌شوند همچنین با ترشحات انبوهی از تارهای سفید مویی برروی خوشه گل از گرده‌افشانی و بارور شدن آن‌ها جلوگیری می‌کنند.

این حشره با مکیدن شیره گیاهی باعث ضعف درختان می‌شود.

ترشح عسلک و رشته هاي مومی توسط این آفت از یک طرف به علت جذب گرد و خاک و هم چنین ایجاد شرایط رشد قارچ، مانع رسیدن نور به برگ ها شده و عملیات فتوسنتز را دچار اختلال می کند.

 

کنترل پسیل زیتون:

 

  • هرس بهاره انجام شود زیرا حشره در بهار عمدتا در مرحله تخم قرار دارد و با هرس بخش عمده آفت از بین می‌رود.
  • حذف پاجوش‌ها در تابستان، پاییز و زمستان
  • تغذیه گیاهی و تقویت درختان
  • آبیاری منظم و کافی برای دریافت مواد غذایی و جلوگیری از تنش‌های آبی
  • در ابتدای آلودگی  صابون‌های محلول‌پاشی کاوان:

الف) صابون محلول‌پاشی کاوان به میزان 2 لیتر در هزار لیتر آب

ب) صابون مهربان به میزان 1 لیتر در هزار لیتر آب

برای شستشوی درختان استفاده کنید.

 

 

کاوان، سبزتر از همیشه…