اولین گزارش کنه Schizotetranychus ugarovi در ایران (مقاله)

کنه کاوان

اولین گزارش Schizotetranychus ugarovi در ایران از روی گیاه خارشتر، این گونه برای اولین بار در ایران گزارش می شود و گیاه خارشتر اولین میزبان جدید این کنه در دنیا ست. کنه ها با تغذیه از شیره نباتی گیاه منجر به تضعیف گیاه می شوند و همچنین کنه ها می توانند به صورت غیر مستقیم منجر به ایجاد گال و بدشکلی قسمت هایی از گیاه شوند.

شناسایی گونه های جانوری و مطالعات بیولوژی آنها که شامل  تعداد نسل تعداد تخم هایی که می گذارند و نحوه خسارت آنها و… به ما کمک می کند تا بتوانیم با اطلاعات بیشتر برای کاهش خسارت آنها راهکارهایی بیاندیشیم.

 

Article

Redescription of Schizotetranychus ugarovi Wainstein (Acari: Tetranychidae)
based on new materials from Iran

 

ABSTRACT
Schizotetranychus ugarovi Wainstein is redescribed from new materials collected on Alhagi maurorum (Fabaceae) in
Iran, representing a new country for this species.

نویسنده:

داریوش باستانی راد، مهدیه اسدی

2019 (1397)
عنوان نشریه: Persian Journal of Acarology
درجه علمی نشریه: علمی-پژوهشی
فصل: زمستان
دوره: 8
شماره: 1
شماره صفحه: 19 تا 26
اولین گزارش کنه

اولین گزارش کنه Schizotetranychus ugarovi

دانلود مقاله:

فایل مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

برای دانلود مقاله با فرمت PDF روی لینک زیر کلیلک کنید:

  دریافت فایل کامل مقاله

کاوان سبزترازهمیشه…