خشکیدگی خوشه خرما Bunch Fading Disorder

خشکیدگی خوشه خرما

خشکیدگی خوشه خرما (Bunch Fading Disorder)

 

معرفی عارضه خشکیدگی خوشه خرما:

خشکیدگی خوشه خرما اولین بار از شهرستان کهنوج  در سال 1368 گزارش شده است.

تا کنون در هیچ یک از کشورهای خرما خیز دنیا گزارش نشده.

این عارضه در مرحله تبدیل خارک به رطب در خوشه خرما دیده می شود.

این خشکیدگی در انتهای مرحله خارک در طول 2 تا 3 روز به صورت ناگهانی بروز می کند.

و در ادامه باعث خشکیدگی میوه، مرگ میوه ها و خوشه های خرما طی 1 تا 2 هفته قبل از تبدیل میوه به رطب می شود.

در اثر این عارضه نتیجه زحمات یک سال کشاورز در طول 2 تا 3 روز ممکن است هدر برود

هر ساله در صد قابل توجهی از خرمای کشور در اثر این عارضه از بین می روند.

خشکیدگی خوشه خرما

 

عوامل گوناگونی در کشور برای این عارضه مطرح می باشد که مهم ترین آنها:

عواملی مانند شرایط آب و هوایی، اختلالات تغذیه ای و عدم رعایت اصول مدیریت و بهداشت باغ و نیز عدم رعایت اصول زراعی در نخلستان ها می باشد.

لازم به ذکر است تا کنون هیچ گونه عامل بیماری در خوشه های خشکیده مشاهده نشده است.

نکته: همزمان با تغییرات دما تنش ناشی از بالا رفتن درجه حرارت و همچنین وزش بادهای گرم، کاهش رطوبت نسبی نخلستان و نیز تنش های آبی و کم آبی باعث بروز این عارضه روی میوه می شود.

 

 راهکارهای کنترل و کاهش خشکیدگی خوشه خرما:

 

  1. افزایش رطوبت:

میانه کاری  با گیاهانی چون یونجه، سورگوم، حنا و وسمه، زمانی بین ردیف های نخل میانه کاری صورت بگیرد منجر به افزایش رطوب و کاهش دما می شود و همچنین آبیاری بایستی منظم باشد.

واکاری

واکاری

  1. پوشش خوشه ها:

در اوایل مرحله تغییر رنگ میوه خرما استفاده از پوشش های حصیری روی خوشه، منجر به:

1. کاهش دمای اطراف خوشه.

2. کاهش اثرات مخرب ناشی از بادهای گرم و سوزان.

3. جلوگیری از تبخیر آب میوه خرما.

4. کاهش خشکیدگی خرما.

  1. تنک خوشه ها:

بر اساس تجربیات میدانی و تحقیقات صورت گرفته، تنک 30% انتهای خوشه در زمان گرده افشانی در کاهش این عارضه بسیار موثر است.

  1. تغذیه:

مدیریت تغذیه و استفاده از یک برنامه تغذیه ای متناسب با آب و خاک و شرایط نخلستان توصیه می شود و تغذیه نقش بسیار مهمی در این عارضه دارد.

  1. طبق گزارش های کشاورزان عزیز کود زمستانه کاوان 2 و کود میکرو ویژه نخیلات علاوه بر کاهش عارضه خشکیدگی خوشه خرما، منجر به افزایش کیفیت و کمیت محصول می شود.

 

کاوان، سبزتر از همیشه…