راهنمای کامل پرورش خرما (کتاب)

2514780

کتاب:

راهنمای کامل پرورش خرما

تالیف: بتول محمدی

به کوشش واحد تحقیقات و نوآوری کاوان- اندیشه سبز ثمین

 

Book: A COMPLETE GUIDE TO DATE BREEDING

Authors: B.Mohmmadi

Kavan_Andisheh Sabz Samin Co. Research and Innovation Department

 

کتاب راهنمای کامل پرورش خرما  در 6 فصل تالیف شده و شامل:

اهمیت نخل و ربخت شناسی آن، ارقام خرما، مدیریت کاشت و پرورش درختان خرما، آفات و بیماری های خرما، برداشت و بسته بندی خرما و در 118 صفحه گردآوری شده است.

گرت زدست برآید چو نخل باش کریم

ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد

 

کتاب خرما

راهنمای کامل پرورش خرما

کتاب خرما- کاوان

کودمخصوص خرما

کاوان سبز تراز همیشه…