کرم خراط گردو

کرم خراط

کرم خراط گردو (پروانه فری یا شب پره پلنگی)

نام علمی کرم خراط:

Zeuzera pyrina  (Lepidoptera: Cossidae)

معرفی آفات:

آفت درجه یک گردو محسوب می­شود، هر حشره ماده بین 400 تا 1000 عدد تخم به صورت دسته ای میگذارد. این آفت هر یک یا دوسال نسل خود را تکمیل می­کند. این آفت بسیار پلی فاژ بوده علاوه بر گردو روی محصولات دیگر از جمله سبب، گلابی، آلو، گیلاس، زیتون، انار، انگور، مرکبات و درختان غیرمثمر از جمله نارون و… خسارت زیادی وارد می­کند.

 

خسارت وعلائم آن:

پروانه­ های ماده بعد از جفت گیری شروع به تخم ریزی میکنند، تخم ها تفریخ شده و تبدیل به لارو می­شوند، لاروها از محل اتصال دمبرگ به شاخه وارد شاخه می­شود تغذیه کرده و بعد از یک ماه وارد شاخه­های دوساله شده تغذیه ادامه دارد یک ماه بعد مجدد وارد شاخه های سه ساله می­شوند و تا مهرماه از شاخه­های سه ساله تغذیه کرده و در مهرماه وارد شاخه های بزرگ و چند ساله می­شوند. علائم وجود این آفت وجود فضولات قهوه­ای رنگ و خاک اره است که از سوراخ­های تنه و سرشاخه بیرون ریخته می­شود.

کنترل:

برای کنترل این آفت توصیه می­شود موارد زیر را به طور کامل اجرا کنید تا این آفت را کنترل کنید:

  1. آبیاری منظم درختان.
  2. حذف سرشاخه­ های جدید و مشکوک به آفت(اوایل خرداد ماه).
  3. در مهرماه سوراخ­هایی که آفت روی تنه­ ها و سرشاخه­ ها ایجاد کرده را با خمیر سم دیازینون یا دلتامترین همراه با خاک رس را بپوشانید(دقت داشته باشد داخل سوراخ را با این ترکیب بخوبی پر کنید).
  4. تقویت درختان با کود سه بیست کاوان کاوان 6 – NPK (20-20-20) و کودمیکرو کاوان(کاوان10)  در طی فصل همراه آب. کاوان 10 – کود میکرو ویژه
  5. تغذیه زمستانه اصولی با کود کاوان 2. کاوان2 – کود زراعی و باغی

کاوان، سبزتر از همیشه…