اخبار

نشست تخصصی باغات خرما (آفات، بیماری ها، تغذیه)
نشست تخصصی باغات خرما (آفات، بیماری ها، تغذیه) تاریخ 24 بهمن 1401 کودهای تخصصی خرما: کاوان...
ادامه مطلب
کلاس آموزشی تغذیه نخیلات در شهرستان نرماشیر
کلاس آموزشی تغذیه نخیلات در شهرستان نرماشیر تاریخ 19 بهمن 1401   کودهای تخصصی خرما:...
ادامه مطلب
نمایشگاه کشاورزی سبزوار
نمایشگاه برگزاری نمایشگاه کشاورزی در شهرستان سبزوار آبان 1401  [caption id="attachment_5602" align="alignnone"...
ادامه مطلب
برگزاری نمایشگاه کشاورزی در شهرستان بجنورد
برگزاری نمایشگاه کشاورزی آبان 1401 شهرستان بجنورد   [caption id="attachment_5609" align="alignnone"...
ادامه مطلب
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی _کرمان
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی _کرمان آبان 1401 [caption id="attachment_5579" align="alignnone"...
ادامه مطلب
نمایشگاه کشاورزی خوشاب (خراسان رضوی)
نمایشگاه کشاورزی برگزاری نمایشگاه کشاورزی در شهرستان خوشاب (خراسان رضوی) [caption id="attachment_5527"...
ادامه مطلب
پیوستن به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
پیوستن به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تولید محصولات سالم... از آنجا که تمامی محصولات غذایی به کشاورزی...
ادامه مطلب