کاوان1 - کود مخصوص پسته

  • افزایش ماده آلی خاک
  • افزایش جذب مواد غذایی
  • موثر در حفظ و بقای عناصر غذایی و جلوگیری از هدر رفت آنها
  • افزایش ساخت کلروفیل
  • تحریک میکروارگانیسم های مفید خاک
  • تامین عناصرغذایی ضروری پسته به صورت متعادل و کلات شده و شروع قدرتمند درخت در بهار
  • افزایش جذب مواد غذایی در خاکهای  شور و یا قلیا
این محصول براساس نیاز های ضروری درختان پسته و در بستری از مواد آلی و هیومیک اسید فرموله شده است.قرار گرفتن عناصرغذایی مورد نیاز پسته (ازت-فسفر،اهن،مس و…)در کنار مواد آلی و هیومیک اسید باعث افزایش میزان جذب میگردد.همچنین این محصول علاوه بر افزایش باروری خاک باعث بهبود قابلیت نگهداری آب در خاک میشود و نقش بسیار چشمگیری در اصلاح خاکهای قلیایی ایفا میکند.
نیتروژن کل 4 %
فسفر قابل استفاده (P2O5) 5 %
کلسیم کل (CaO) 4 %
گوگرد محلول (So3) 8 %
آهن محلول 1 %
مس محلول 0/25 %
ماده آلی (حاوی هیومیک اسید) 30 %

اطلاعات بیشتر

عناصر و مواد مغذی

آهن, فسفر, مس, نیتروژن

بسته بندی

25 کیلویی

زمان مصرف  اواسط پاییز تا اواخر زمستان
نحوه مصرف آخرین نقطه سایه انداز درخت در شیاری به عمق 20-15 سانتی متر
میزان مصرف  2000-2500 کیلوگرم در هکتار بر اساس سن و حجم درختان