کود استارت یا استارتر چیست؟ بهترین زمان استفاده آن
کود استارت یا استارتر چیست؟ بهترین زمان استفاده آن چه موقع است؟ قبل از بیدار شدن درختان، بایستی...
ادامه مطلب
نشست تخصصی باغات خرما (آفات، بیماری ها، تغذیه)
نشست تخصصی باغات خرما (آفات، بیماری ها، تغذیه) تاریخ 24 بهمن 1401 کودهای تخصصی خرما: کاوان...
ادامه مطلب
کلاس آموزشی تغذیه نخیلات در شهرستان نرماشیر
کلاس آموزشی تغذیه نخیلات در شهرستان نرماشیر تاریخ 19 بهمن 1401   کودهای تخصصی خرما:...
ادامه مطلب
تغذیه اصولی درختان پسته
تغذیه اصولی درختان پسته   اصلاح خاک مقدم بر تغذیه خاک است، بیشتر کشاورزان عزیز توجه زیادی به...
ادامه مطلب
کرم قوزه پنبه Helicoverpa armigera
معرفی آفت کرم قوزه پنبه با نام علمی Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae)  یک شب پره است (نوعی...
ادامه مطلب
هرس گیاه پزشکی
هرس گیاه پزشکی چیست؟ یک مورد از اصول هرس به صورت حرفه ای، حذف شاخه های آلوده به آفت به منظور کاهش میزان...
ادامه مطلب
گونه جدید جانوری Phytoptipalpus calligonus در دنیا از ایران
گونه جدید جانوری در دنیا از استان کرمان، این گونه جدید کنه گیاهی با نام Phytoptipalpus calligonus Bastani...
ادامه مطلب
نمایشگاه کشاورزی سبزوار
نمایشگاه برگزاری نمایشگاه کشاورزی در شهرستان سبزوار آبان 1401  [caption id="attachment_5602" align="alignnone"...
ادامه مطلب
برگزاری نمایشگاه کشاورزی در شهرستان بجنورد
برگزاری نمایشگاه کشاورزی آبان 1401 شهرستان بجنورد   [caption id="attachment_5609" align="alignnone"...
ادامه مطلب
خشکیدگی خوشه خرما Bunch Fading Disorder
خشکیدگی خوشه خرما (Bunch Fading Disorder)   معرفی عارضه خشکیدگی خوشه خرما: خشکیدگی خوشه خرما...
ادامه مطلب